Plastificirane hamburger kese

Plastificirana hamburger kesa je specijalna vrsta kese koja omogućuje pakovanje hrane tako da ne može doći do curenja tečnog sadržaja van kese. Ova kesa je 100% nepropustljiva za masnoće i vodu.

 

Takođe sloj Polietilena visoke gustine omogućuje bezbijedan kontakt hrane sa ambalažom. Jako masna i vlažna hrana, kao i razni tečni prilozi i sosovi mogu da rastvore papir koji se potom lijepi za hranu, a zatim ako je ovako zalijepljen papir suviše dugo u kontaktu sa hranom, može doći do pojave difuzije hemikalija iz papira u hranu. Ova kesica zbog svog unutrašnjog plastičnog sloja eliminiše ovaj slučaj i specijhalno je namijenjena za bezbijedno pakovanje hamburgera i slične hrane, a naročito prilikom dostave kada je duži međusobni kontakt između hamburgera i papirne kese.

 

Plastificirane hamburger kese su specijalno namjenjene za pakovanje: Hamburgera, mini bureka, palačinaka i girosa.