Obične papirne kese

Od običnih, izdvajamo standardne dimenzije koje radimo:

 

širina x visina

8cm x 20cm
8cm x 25cm
8cm x 30cm
8cm x 40cm
10cm x 20cm
10cm x 25cm (sendvič kesa)
10cm x 30cm
10cm x 40cm (baget kesa, baguette paper bag)
11cm x 20cm
11cm x 25cm
11cm x 30cm
11cm x 40cm
12cm x 20cm
12cm x 25cm
12cm x 30cm
12cm x 40cm
15cm x 20cm
15cm x 25cm (papirna kesa za pecivo)
15cm x 30cm (papirna kesa za hljeb)
15cm x 40cm
18cm x 20cm
18cm x 25cm
18cm x 30cm
18cm x 40cm
20cm x 20cm
20cm x 25cm
20cm x 30cm
20cm x 40cm (jumbo kesa, zbirna za peciva)

 

Sve navedene kese se mogu štampati, sa logom ili dizajnom po želji kupca, u 3 različite boje. Pored kvalitetnog dizajna, sve navedene vrećice se mogu raditi i sa plastifikacijom, tako da se čuvaju svojstva upakovanog proizvoda i sprečava prolaz masnoća i vode. Takođe smo u mogućnosti da napravimo i druge vrste i dimenzije vrećica shodno Vašim potrebama.