Papirne kese sa prorezom za nošenje

Papirne kese sa prorezom za nošenje su kese koje na vrhu imaju prorez koji omogućava lako nošenje.

 

Ova vrsta kesica se često koristi od strane apoteka i farmaceutskih kuća jer predstavlja jeftinu jednokratnu reklamnu kesicu za pakovanje lijekova. Apoteke ih kupuju odštampane sa svojim logom i dizajnom, ali i farmaceutske kuće koje stavljaju reklamu svojih lijekova i tako ih besplatno daju apotekama koje ih koriste za pakovanje prodatih lijekova, ovim činom farmaceutske kuće ostvaruju veoma jeftinu reklamu svojih proizvoda.

 

Pored gore navedene upotrebe ove kese imaju i druge primjene, zavisno od želja i potreba kupca. Kao i sve ostale kese iz našeg programa mogu se štampati do tri boje, a mogu biti i laminirane PE folijom što omogućava nepropustljivost za vodu i masnoće.